Göç ve Kimlik

Salman AKHTAR

GÖÇ VE KİMLİK
KARGAŞA, SAĞALTIM VE DÖNÜŞÜM

Çevirenler
Müge ALKAN
Serhat UYANIK
Ali Algın KÖŞKDERE


Editör
Ali Algın KÖŞKDERE

İÇİNDEKİLER

YAZAR HAKKINDA III
TEŞEKKÜRLER V
YAZARIN ÖNSÖZÜ IX
EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ XII

I. BÖLÜM: GÖÇ,1

1. ALT BÖLÜM: GÖÇLE İLİŞKİLİ PSİKOSOSYAL DEĞİŞKENLER, 3
SONUCU ETKİLEYEN ETKENLER, 3

Göçün Koşulları ve Nedenleri,4
Duygusal Açıdan Yeniden Yakıt Alma Olanağı ,6
Göç Etme Yaşı,8
Göç Öncesindeki Kişilik,11
Terk Edilen Ülkenin Yapısı,12
Kültürel Farkların Büyüklüğü,14
Ev Sahibi Toplum Tarafından Kabul Edilme ,18
Yeni Ülkede Yararlı Olabilme ,19
Çocukların Doğumu,20

ŞİMDİYE KADAR ELE ALINMAMIŞ BAZI KONULAR,20
Bedensel Özelliklerinin Rolü,21
Cinsiyetin Etkisi,23
Evlilik ve Göç,24
Yasal Durumlar,25
Eşcinsellik ve Göç,26
Düşler,27
Değişen İnsan-Hayvan İlişkileri,28
ÖZET,30II. BÖLÜM: KİMLİK,31

2. ALT BÖLÜM: KİMLİĞİN GELİŞİMİ, GÖRÜNGÜSEL VE KLİNİK AÇIDAN ÖNEMİ,33
KAVRAMIN TARİHSEL GELİŞİMİ,33


KİMLİĞİN GELİŞİMSEL KAYNAKLARI,36
Kimliğin Doğum Öncesi Kaynakları,37
Erken Çocukluk,37
Geç Çocukluk,40
Ergenlik, 41
Babanın Rolü ,42
İleri Yaşlarda Kimlikte Gelişen İnce Değişimler,44
KONUNUN GÖRÜNGÜSEL YÖNLERİ ,46
Gerçek Beden İmgesi,46
Aynılılığın Soyut Duyumu,47
Tutum ve Davranışların Sürekliliği,47
Zamansal Süreklilik,48
İçtenliklilik ,49
Cinsiyet ,50
Etnik bir topluluğa ait olma duygusu ve vicdan,50
KLİNİK ÖNEMİ ,51
ÖZETi,5

3. ALT BÖLÜM: GÖÇ SONRASINDAKİ KİMLİK DEĞİŞİMİNDEKİ DÖRT YOLAK,57

SEVMEKTEN YA DA NEFRET ETMEKTEN ÇİFTE DEĞERLİLİĞE ,58
ÇOK YAKIN YA DA ÇOK UZAK YERİNE UYGUN UZAKLIK,62
DÜNDEN VE YARINDAN BUGÜNE ,66
“SENİN” YA DA “BENİM”DEN “BİZİM”E,72
BAZI UYARILAR ,77
ÖZET,79
 

III. BÖLÜM: KÜLTÜRLER ARASINDA TEDAVİ,83

4. ALT BÖLÜM: PSİKANALİZ VE PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ ,85
TEKNİK İLKELER,.86
Kültürel Yansızlığı Sağlamak ve Karşı aktarım Tuzaklarından Kaçınmak,87
Terapötik Çerçevenin Kültürel Farklılıklara Akılcı Bir Biçimde Uydurulması ,.89
Gelişimsel Bir Duruş Geliştirmek ve Gelişimsel Bir Çalışma Ortaya Koymak ,92
İç Dünyadaki Çatışmaların ve Aktarım Tepkilerinin Kültürel Ussallaştırmalarını Ortaya Çıkarmak ve Yorumlamak 94
Yerinden Olma Duygularının Kabul Edilmesi ve Yas Tutmanın Kolaylaştırılması ,97
Yurt Özleminin Ortaya Çıkışına Karşı Oluşan Savunmalarla Birlikte Yurt Özleminin Savunma Amaçlı İşlevlerinin Yorumlanması 97
Uygunsuz Görünen Bireyselleşme Biçimlerinin ve Akrabaların Sağaltıma Katılımlarının Kabul Edilmesi 100
Hastanın Birden Fazla Dil Bilmesinin ve Kullanmasının Getirdiği Zorluklarla Yüzleşmek ,102
ÖZET,106

5. ALT BÖLÜM: GÖÇMEN TOPLUM VE GÖÇMEN TERAPİST ,107


ÇOCUK VE AİLE MÜDAHALELERİ,107
PSİKANALİTİK BİLGİYLE DAYALI ÖNERİLERDE BULUNMA,112
TOPLUMSAL SOSYAL YARDIM,115
GÖÇMEN TERAPİST,117
ÖZET,125

SÖZLÜK,127
KAYNAKLAR,137
DİZİN ,163