Psikopatolojik ve Psikanaliz Teknik

İÇİNDEKİLER


1. Klinik Psikanalizi Genişletmek
    David Sachs . 1

2. Psikanalitik Y?nelimli Psikoterapi: Başlı başına Bir Teknik mi,
    Yoksa Uygulamalı Psikanaliz mi?
    Norbert Hartkamp.19

3. Psikanalitik Tekniği B?ütünleştirmeye Yö?nelik Bir ?çaba: Bilginin
   Işığına Salınımama Doğru
   Salman Akhtar .35

4. Sevgi ve ?Özsevi
    Celal Odağ.59

5. Ünsan ilişkilerinde iki güçlü araç: Hatayı Kabul Etme ve ?öz?ür
     Dileme
     Rafael Moses ve Rena Moses-Hrushovsk.75

6. ?Örselenme: Zihinsel Cepheleşmeler ve İyileşme
       Rena Moses-Hrushovski ve Rafael Moses .95

7. Ö?rselenme Sonrası Durumlar: Bireysel PTSB'nin ?tesinde
     Vamık D. Volkan.117

8. Tanısal ?zelliklerden Klinik S?rece: ?l?mc?l Bir Ayartılma
     Oyununda ?lme Arzusu ve Analitik Sü?reç ile Dönüşüm
     Maurice Apprey.133

9. Psikoterapi S?ürecinde Yas
    Işıl Vahip.159

10. Kavramlar ve Teknikler ü?zerine kısa metinler
      Ayhan Eğrilmez, Gü?lgü?n Alptekin, K?öksal Alptekin,
      Levent Tokuoğlu.175