Ağır ve Kişilik Bozukluklarının Tanı ve Sağaltımı İçin Başvuru Kitabı

Salman AKHTAR

Çevirenler
Müge ALKAN
Cemile GÜRDAL

 

Editör
Ayhan EĞRİLMEZ
İzmir, 2009

İÇİNDEKİLER
 

I. BÖLÜM: TANI VE AYIRICI TANI 1

     1. Ağır kişilik bozuklukları ve bunların ortak özellikleri nelerdir? 3
     2. Narsisistik kişilik bozukluğunun klinik özellikleri nelerdir? 4
     3. Sınır kişilik bozukluğunun klinik özellikleri nelerdir? 6
     4. Şizoid kişilik bozukluğunun klinik özellikleri nelerdir? 7
     5. Paranoid kişilik bozukluğunun özellikleri nelerdir? 9
     6. Antisosyal kişilik bozukluğunun klinik özellikleri nelerdir? 11
     7. Şizotipal kişilik bozukluğu nedir? 12
     8. Sınır ve narsisistik kişilikler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? 14
     9. Histerik ve histriyonik kişilikler aynı mıdır? 15
     10. Hipomanik kişilik bozukluğu var mıdır? 17
     11. “-Mış Gibi” kişilik ne demektir? 18
     12. Ağır kişilik bozukluklarında cinsiyetle ilgili farklılıklar var mıdır? 20
     13. Kültür ağır kişilik bozukluklarının yaygınlığını ve görünümünü nasıl etkiler? 21
     14. Ağır kişilik bozuklukları her zaman düşük toplumsal işlevsellik düzeyi ile ilişkili midir? 23
     15. Ağır kişilik bozuklukları bir arada bulunurlar mı? 24

 


II. BÖLÜM: YAPI VE DİNAMİKLER 27

     16. Kimlik nedir? 29
     17. Kimlik dağılmasının özellikleri nelerdir? 30
     18. Kimlik dağılmasının ergenlikteki kimlik krizinden ne farkı vardır? 32
     19. Sınır kişilik bozukluğu ile sınır kişilik örgütlenmesi aynı şey midir? 34
     20. Büyüklenmeci kendilik nedir?35
     21. K&¨tü huylu narsisizm nedir? 37
     22. Sahte kendilik kavramı neyi anlatır 38
     23. Ağır kişilik bozukluklarının tümünde üstbenlik kusurları var mıdır? 40
     24. Benlik zayıflığının göstergeleri nelerdir? 42
     25. İlkel benlik savunmaları ne anlama gelir? 43
     26. Bölme nedir ve klinik göstergeleri nelerdir? 45
     27. Yansıtmalı özdeşim nedir? 47
     28. Manik savunma ne demektir? 48
     29. Ağır kişilik patolojisinde hasetin ve hasete karşı savunmaların rolü nedir? 50
     30. Başka hangi savunmalar ağır kişilik bozukluğunun özelliğidir? 52
 

 

III. BÖLÜM: KÖKENLER VE GELİŞİM 55

     31. Kişilik ve kişilik bozukluklarının kökeninde yapısal ve kalıtsal etkenlerin rolü nedir? 57
     32. Şizotipal kişilik bozukluğunun şizofreni ile ilişkisi var mıdır? 58
     33. Bazı ağır kişilik bozuklukları duygudurum bozukluklarının hafif bir biçimi midir? 60
     34. Örselenmelerle dolu bir çocukluk dönemi her zaman ağır kişilik bozuklukları ile ilişkili midir?  61
     35. Sınır ve narsisistik hastaların annelerinde de benzer psikopatoloji var mıdır? 63
     36. Ağır kişilik patolojilerinin ortaya çıkışında babanın rolü nedir? 65
     37. Ağır kişilik bozukluğu olan hastaların ödipal sorunları da var mıdır? 66
     38. Preödipal ve ödipal patoloji birbirinden nasıl ayırt edilir? 68
     39. Şizoid kişiliğin anlaşılmasında Fairbairn’ın katkıları nelerdir? 69
     40. Winnicott’un antisosyal eğilim konusundaki görüşleri nelerdir? 71
     41. Birikici örselenme ne anlama gelir? 72
     42. Mahler’in ayrılma-bireyleşme kuramı neyi önermektedir? 74
     43. Nesne sürekliliğindeki bozulmasının sonuçları nelerdir? 76
     44. Sınır kişilik örgütlenmesinin oluşumu konusunda Kernberg’in görüşleri nelerdir? 78
     45. Kohut ve Kernberg’in narsisistik kişilik hakkındaki görüşleri arasındaki farklılıklar nelerdir? 79

 

IV. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME VE SINIFLANDIRMA 83

     46. Psikodinamik görüşmenin geleneksel tıbbi görüşmeden farkları nelerdir?85
     47. İlk değerlendirme sürecinin aşamaları nelerdir? 86
     48. Kimlikle ilgili konular klinik g&¨rüşmede nasıl değerlendirilir? 88
     49. Hastanın nesne ilişkilerinin derinliği nasıl değerlendirilir? 89
     50. Terapötik çerçeveyi korumak ne anlama gelmektedir? 91
     51. Hastanın psikolojik zihinliliği nasıl değerlendirilir? 92
     52. İlk değerlendirme nasıl sonlandırılmalıdır? 94
     53. Yapılandırılmış görüşme nedir? 95
     54. Hastaneye yatış gerektiren durumlar nelerdir? 97
     55. Ağır kişilik bozukluklarının sağaltımında ilaçların rol&¨ nedir? 98
     56. Ağır kişilik bozukluğu olan kişilere psikanaliz uygulanabilir mi? 100
     57. Psikanalitik psikoterapinin endikasyonları nelerdir? 101
     58. Yoğun bir psikoterapiye başlamanın kontrendikasyonları var mıdır? 103
     59. Destekleyici psikoterapi ne zaman gereklidir? 105
     60. Aile ve grup çalışmaları sınır kişilik bozukluğu olan bireylerin sağaltımında yararlı mıdır? 106
 

 

V. BÖLÜM: PSİKOTERAPİ VE PSİKANALİZ 109

     61. Ağır Kişilik Bozukluklarına Yönelik Çeşitli Psikanalitik Psikoterapi Yaklaşımları Nelerdir? 111
     62. Terapist Olmak Özel Becerileri ve Kişilik Özelliklerini Gerektirir mi? 112
     63. Başlangıç Anlaşması Ne Anlama Gelir? 114
     64. Kucaklayıcı Çevre Kavramı Sağaltım Sürecine Nasıl Katkı Yapar? 115
     65. Ağır Kişilik Bozukluğu Olan Kişilerin Özgül Aktarımlar Geliştirme Eğilimleri Var mıdır? 117
     66. Erotize Aktarım Nedir? 119
     67. Ayna Aktarımı Nedir? 120
     68. Ülküleştirme Aktarımı Nedir? 122
     69. Çatışma ve Yapısal Eksiklik Kavramları Psikoterapötik ve Psikanalitik Tekniğe Nasıl Katkıda Bulunur? 123
     70. Bölmeyi Yorumlamak İçin Özel Teknikler Var mıdır? 125
     71. Terapist Hastanın Uzayan Sessizliklerine Nasıl Tepki Vermelidir? 127
     72. Yorumlayıcı Süreç