ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ VE BOZUKLUKLARI

Ergenlik döneminin en önemli gelişimsel görevlerinden biri kimlik duygusunun edinilmesidir. Kimlik, bireyin biyolojk özellikleri, ruhsal gereksinimleri, ilgileri ve savunmaları ile içinde yaşanılan sosyokültürel ortam tarafından şekillendirilmektedir. Kimlik duygusunun önemli bileşenlerinden biri de cinsel kimlik gelişimidir. Cinsel kimlik, kişinin kendisini bir cinsiyetin üyesi olduğu şeklinde duyumsaması, kabullenmesi ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelmesidir. Çekirdek cinsel kimlik, bireyin kadın ya da erkek olduğunun farkında olması durumunu belirtmektedir. Bir cinsiyete ait olduğu duygusu 1,5-2 yaşlarında oluşmakta ve 4-5 yaşından sonra tam olarak yerleşerek değişmeyeceği kavramaktadır.

Erkek çocuğun baba ya da baba yerin geçen bir erkek; kız çocuğun ise anne ya da anne yerine geçen bir kadın ile özdeşim yapması sağlıklı cinsel gelişimi için bir zorunluluktur.
Cinsiyet özdeşimlerini olumsuz yönde etkileyen etmenler şunlardır:

-Uygun özdeşim örneklerinin bulunmayışı,
- Aile içinde sevgi yoksunluğu veya şiddet,
-Çocuğa cinsel içerikli sataşmalar, çocukların cinsel istismarı,
-Cinsellikle ilgili İleri derecede suçlamalar, “ayıp, günah duygusunun” şiddetli olması.
-Aşırı denetleme, ergenlik öncesi ve sonrası dönemde gereksinim duyulan gizlilik (mahremiyet) duygusunun sağlanmaması,
- Cinsellik ile ilgili yanlış bilgi verme, sapkınlığa itici, kışkırtıcı tutumlar,
- Annenin kızına, “kadınlığı” aşağılayıcı, horlanan bir durum olarak tanıtması,
-Babanın kızını sevmemesi, oğlunu ileri derecede ürkütmesi ya da ihmal etmesi bulunmaktadır.
Cinsel rol davranışları; çocuğun giysileri, seçtiği oyun arkadaşlarının cinsiyetleri, oynamayı tercih ettiği oyuncaklar ve oyunlar, gösterdiği davranış ve tutum özellikleri cinsiyet rollerinin gelişiminde önemlidir ve anne babanın çocuğu yetiştirme tutumlarından etkilenmektedir.

Yapılan araştırmalarda, cinsel kimlik sorunu gösteren erkek çocuklarının 2/3’ünün 4 – 6 yaşından önce erkek cinsiyetine özgü olarak kabul edilmeyen cinsel rol davranışları gösterdikleri belirtilmektedir. Bu çocuklarda karşı cinse özgü giysilere karşı aşırı bir düşkünlük, yaşıtları erkek çocukların oynadıkları oyunları saldırgan bulma ve bu tür oyunları oynamaktan kaçınma vardır. Daha çok kız çocukları gibi yumuşak tüylü peluş ya da bebeklerle oynamayı tercih etme, oyunlarda anne rolünde olmayı tercih etme, kadın sanatçı ya da oyuncuları taklit etme söz konusudur. Bununla birlikte kız çocuklarda ergenlik öncesi